Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

Porównywanie się z innymi jest szybkim i bardzo skutecznym sposobem na utratę motywacji do działania. Bo skoro innym udaje się szybciej coś osiągnąć, przestajemy widzieć sens we własnych działaniach i często z nich rezygnujemy
Reposted bySkydelanbansheszpieg-z-krainy-deszczowcowpsychodelik
Im niższe poczu­cie war­tości człowieka, tym częstsze porówny­wanie się z innymi.... 
Reposted bySkydelan Skydelan

June 23 2017

Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viasexzrekinem sexzrekinem
0435 3fc2
Życie jest zbyt krótkie, aby żałować straconych szans i złych decyzji.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viaiindependentt iindependentt
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadobrazla dobrazla
8746 f041 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamountains mountains
2004 812b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamountains mountains
3374 012c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamountains mountains

May 23 2017

5921 61d4
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.

April 17 2017

2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina viahouseofpain houseofpain
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit

April 13 2017

April 10 2017

Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
Uważam, że los zawsze daje nam drugą szansę. Czasami tylko jesteśmy zbyt krótkowzroczni albo zajęci, żeby ją zauważyć.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

July 09 2015

"A więc mówisz, że masz za duży nos? Ojciec bił cię kablem? Mama nigdy nie powiedziała, że cię kocha? Nie wyglądasz jak David Beckham, ani nie śpiewasz jak Victoria? Odniosłeś kontuzję, która przekreśliła twoje szanse na bycie zawodowym sportowcem?

Przejmujesz się tym i lepiej byłoby, gdyby to się nie stało? Pewnie masz rację. Nie powiem ci, że przesadzasz, ani żebyś zobaczył w tym pozytywne strony. Są sytuacje, z których nie da wyciągnąć się nic, które niczemu nie służyły i które są najczystszą formą bezsensu. Podsumowuje się je jednym słowem: „Chujowo”.

Tylko, że czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie".

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaraita raita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl